Zmiana podłączonego portfela

Mogę to zrobić?

Jak mogę zmienić portfel, który jest połączony z moim kontem Sandbox?

Nie ma możliwości zmiany portfela, który jest połączony z Twoim kontem w The Sandbox. Wynika to głównie z przyczyn technicznych w łańcuchu blokowym Ethereum, na które nie mamy wpływu.

Możesz jednak zarejestrować nowe konto i połączyć portfel, którego chcesz używać, z nowym kontem.

Zmień swoją nazwę użytkownika i adres e-mail na istniejącym koncie na coś innego. Umożliwi to ponowne użycie ich na nowym koncie.

Możesz przelać tokeny $ SAND do preferowanego portfela. W samym portfelu powinna znajdować się opcja „Wyślij” walutę.

Możesz przenosić NFT, takie jak LAND i ASSET, do innego portfela, korzystając z funkcji „Gifting” na giełdach NFT, takich jak OpenSea i Rarible.

Potrójnie upewnij się że wszystkie adresy portfeli, na które wysyłasz swoje $ SAND i NFT, są poprawne przed zainicjowaniem przelewu. Nie ma możliwości odzyskania waluty lub NFT, które zostały wysłane na nieprawidłowy adres.

Last updated