Prawa, własność i prawa autorskie do gier

Dowiedz się więcej o prawach i własności swoich gier.

Kto jest właścicielem praw autorskich do gier, które tworzę?

Projektant i twórcy gry posiadają 100% praw autorskich do niej. gry.

Do kogo należą gry w The Sandbox?

Gry, które są tworzone i publikowane w The Sandbox, należą do projektanta lub projektantów tej gry. O ile nie narusza praw autorskich lub znaków towarowych innej osoby lub podmiotu..

Jeśli wynajmę LAND zamiast go kupić, kto jest właścicielem gry zbudowanej na LANDie?

Projektant lub projektanci gry będą 100% właścicielami gry. Osoba, od której wynajmujesz LAND, nie jest właścicielem żadnej części twojej gry, tylko LANDu, na którym została zbudowana.

Czy są jakieś prawa licencyjne?

Przesyłając treści do The Sandbox, udzielasz nam ogólnoświatowego, niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, podlegającego sublicencjonowaniu (na wielu poziomach), zbywalnego prawa i licencji na użytkowanie, reprodukcję, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie i dostosowywanie publicznie udostępniane Zasoby i Gry w celu rozwijania, rozpowszechniania, dostarczania, ulepszania i promowania Usług, naszej działalności oraz publicznie udostępnianych Zasobów i Gier. Ponadto udzielasz TSB prawa do używania swojej nazwy i znaków towarowych, jeśli takie istnieją, w związku z korzystaniem przez nas z publicznie udostępnianych zasobów i gier. Więcej informacji:https://www.sandbox.game/en/terms-of-use/.

Last updated