Edycja i dostosowywanie opisu i logo Twojego ESTATE

Opis i miniaturę ESTATE można zmienić. Tutaj dowiesz się jak to zrobić.

Masz możliwość dostosowania informacji o ESTATE. Możesz:

  • Edytować nazwę,

  • Edytować opis,

  • Edytuj adres URL,

  • Prześlij logo,

Jak dostosować swoje ESTATE

Po zalogowaniu przejdź do swojego profilu Sandbox, klikając "Me " na pasku narzędzi po lewej stronie witryny. Następnie przejdź do zakładki EKWIPUNEK, wybierz kartę LAND i wybierz tę, którą chcesz dostosować.

Na stronie informacyjnej danej parceli, zobaczysz trzy kropki po prawej stronie. Kliknij to, a następnie wybierz Edytuj.

Alternatywnie, zlokalizuj swoją parcelę na mapie i kliknij ikonę edycji w panelu informacyjnym, gdy jest zaznaczona

Nazwa i opis

Nadaj swojej LAND lub ESTATE unikalną nazwę i opisz, czego gracze mogą się tam spodziewać lub co mogą tam zrobić, jeżeli Cię odwiedzą. Postaraj się, aby opis ten był intrygujący i zachęcił innych graczy.

Prześlij logo lub obraz, który będzie reprezentował Twoje cyfrowe nieruchomości.

Nie powinno być większe niż 90 kb i jednym z poniższych formatów .webp .jpg, .png lub.svg.

Możesz zrobić obraz wysokiej jakości (format .PNG lub wyższy), a następnie przekonwertować go na WebP, aby uzyskać lżejszy plik bez utraty jakości.

Obrazy w kształcie kwadratu w formacie .svg są optymalne. Inaczej, jeden LAND jest równy 40 px.

Mapa

Twoja nowa nazwa, opis i logo będą widoczne na mapie LAND.

W ESTATE przesłane logo będzie widoczne jako miniatura na mapie. Jednak w przypadku mniejszych LAND, gracz będzie musiał wybrać LAND, aby wyświetlić jego informacje, aby zobaczyć obraz.

Należy pamiętać, że obrazy, nazwy i opisy muszą być zgodne z warunkami użytkowania The Sandbox. Oznacza to dla przykładu brak treści NSFW.

https://www.sandbox.game/en/terms-of-use/

Last updated