Chào mừng

Chào mừng bạn đến với tài nguyên trợ giúp và tài liệu chính thức của The Sandbox.

Sandbox là gì?

Sandbox là một hệ sinh thái trò chơi phi tập trung, hướng tới cộng đồng, nơi người sáng tạo có thể chia sẻ và kiếm tiền từ tài sản voxel cũng như trải nghiệm chơi trò chơi trên chuỗi khối Ethereum. Sử dụng phần mềm miễn phí của The Sandbox, chẳng hạn như VoxEdit và Game Maker, người chơi có thể tạo ASSETs và trò chơi cho chính mình và chia sẻ với người khác. Chúng có thể được kiếm tiền để kiếm thu nhập thụ động cho người sáng tạo.

Đọc thêm về The Sandbox trong bài viết dưới đây.

Last updated